ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
проф. Асен Николов
icon-envelope-o assen_nikolov@yahoo.com
icon-mobile +359 2 9172220; +359 2 9172 200; +359 2 9172 355;
icon-print +359 2 9172220

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
проф. Григор Горчев
icon-envelope-o bsobgyn@abv.bg
icon-mobile 0700 20 006; 064 805 666;
icon-print +359 64 81 81;

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. Живка Карагьозова
icon-envelope-o zhiva_krg@yahoo.com
icon-mobile +359 2 9172 200; +359 2 9172 355

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
д-р Светлозар Славов
icon-envelope-o bsobgyn@abv.bg
icon-mobile +359 2 917 2204
icon-print +359 2 917 2204

СЕКРЕТАР
проф. Стефан Ковачев
icon-envelope-o bsobgyn@abv.bg
icon-mobile +359 2 92 26 000

СЕКРЕТАР – КАСИЕР
Д-р Стоян Борисов
icon-home УБ „Майчин дом” София 1431 Ул. Здраве № 2
icon-envelope-o sborissov@mail.bg
icon-mobile +359 2 9172 200; +359 2 9172 355