Клинична пътека № 1
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
Размер: 479 kB

Клинична пътека № 2
Пренатална инвазивна диагностика на бременноста и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
Размер: 641 kB

Клинична пътека № 3
Оперативни процедури за задържане на бременност
Размер: 616 kB

Клинична пътека № 4
Преждевременно прекъсване на бременността
Размер: 343 kB

Клинична пътека № 5
Раждане
Размер: 430 kB

Клинична пътека № 160
Нерадикално отстраняване на матката
Размер: 384 kB

Клинична пътека № 161
Радикално отстраняване на женски полови органи
Размер: 297 kB

Клинична пътека № 162
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
Размер: 351 kB

Клинична пътека № 163
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
Размер: 294 kB

Клинична пътека № 164
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
Размер: 366 kB

Клинична пътека № 165
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
Размер: 377 kB

Клинична пътека № 166
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
Размер: 274 kB

Клинична пътека № 167
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи.тазова екзентерация
Размер: 323 kB

Клинична пътека № 168
Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
Размер: 341 kB

Клинична пътека № 169
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
Размер: 500 kB

Клинична пътека № 170
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
Размер: 439 kB