ЗА НАС

ЗА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ на 05.11.2015 г. е вписано официално в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел – Сдружение с наименование: „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.”Здраве”, №2 в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, ет.2

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Свържете се с нас на номер 02/9172244ИЛИ НИ ПИШЕТЕ

antetka ginekolozi 2023_0

Уважаеми Дами и Господа,

На 24.03.2023 г. от 17.00 часа, в хотел „Рила“ комплекс Боровец на адрес 2010 Боровец в рамките на XXV Национална гинекологична конференция ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Българско дружество по акушерство и гинекология“
Предложения по проекта на Устав на Сдружението се изпращат в срок до
20.03.2023 г. на електронната поща bsobgyn@abv.bg.

Файлове за сваляне: ПИСМО , ПОКАНА , ПРОЕКТОУСТАВ

Устав

Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което обединява физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на Акушерството и гинекологията и граничните на нея медицински, фармацевтични и/или биологични специалности.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Членство

Членуването в дружеството е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, работещи в областта на акушерството и гинекология, неонатология, анестезиология, както и други медицински и немедицински специалисти, които споделят целите на дружеството и средствата за тяхното постигане.

ПЛАТИ ЧЛЕНСКИ ВНОС

История

Оформянето и развитието на Българското дружество по акушерство и гинекология е неразривно свързано с откриването през 1918 г. към Софийския университет на Медицински факултет. За клинична база на Катедрата по акушерство и гинекология е определена акушеро-гинекологичната болница „Майчин дом“.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ