XL Национална акушерска конференция и XVII Национална конференция на акушерките

Уважаеми Дами и Господа,

XL Национална акушерска конференция и XVII Национална конференция на акушерките ще се проведат в периода 15-18 юни 2023 г. в хотел „Ривиера Бийч“, Ваканционен клуб „Ривиера“, к.к. Златни пясъци.

1. ОРГАНИЗАТОР:

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

http://www.bsobgyn.com/

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: проф. д-р Асен Николов

Зам. председатели: проф. д-р Григор Горчев, проф. д-р Емил Ковачев

Секретар: д-р Светлозар Славов

Членове: д-р Георги Златков, д-р Цветелина Попова, д-р Ина Гьошева

3. ВАЖНИ ДАТИ:

Активност Дата
 Ранна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  до 20 април 2023 г.
Късна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  от 21 април 2023 г.
до запълване на изложбените площи и/или презентационното време
Ранна регистрация на делегати в Конференцията  до 25 април 2023 г.
Късна регистрация на делегати в Конференцията от 26 април 2023 г. до 05 юни 2023 г.
Регистрация на място от 06 юни 2023 г. и на място
Откриване на Конференцията 15 юни 2023 г. /четвъртък/
Зала „Ривиера“
Напитка „Добре дошли“ 15 юни 2023 г. /четвъртък/
фоайе, хотел „Ривиера Бийч“
Официална вечеря  16 юни 2023 г. /петък/
Основен ресторант, хотел „Ривиера Бийч“

4. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК:

Български език. По време на Конференцията няма осигурен симултанен превод.

5. ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Бременност и хипертония.

 

6. УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА:

При желание за участие в Научната програма с пленарна лекция/презентация/постер, моля да изпратите заглавието на следния
e-mail: 
ag.kongres@gmail.com
Краен срок за изпращане на заглавията на пленарна лекция/презентация/постер – 25 април 2023 г.

Видове участие:

  • с пленарна лекция: 20 мин.;
  • с презентация: 10 мин.;
  • дискусия: 2 мин., включена в презентационното време на всяка пленарна лекция или презентация;
  • с постер: размери 60 х 90 см. /портретен формат/.

7. АКРЕДИТАЦИЯ:

Всеки участник в мероприятието, членуващ в БЛС или БАПЗГ ще получи при желание от негова страна електронен Сертификат за участие с начислени фиксирани кредитни точки от БЛС или БАПЗГ.
Кредитните точки се определят от БЛС/БАПЗГ в съответствие на научната програма на форума.

8. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

Всички участници е необходимо да заявят и съответно заплатят своето участие предварително на фирмата-организатор.

Регистрацията на участниците на място ще бъде в хотел „Ривиера Бийч“ и ще започне в 18:00 ч. на 15 юни 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС-България.
Фирмата-организатор се ангажира с оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

  •     Регистрация на участниците;
  •     Предоставяне на материали на Конференцията;
  •     Предоставяне на информация за сертификатите за участие от БЛС/БАПЗГ;
  •     Обща информация и координация.

9. ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:

Банкова сметка за плащане на членски внос за 2023 г., хотелско настаняване и такса регистрация в лева:
ВАСТЕЛС- България ЕООД
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.
При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 25 април 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 26 април 2023 г. – суми не се възстановяват.
При банков превод банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

 

Заповядайте в хотел „Ривиера Бийч“!

ВАСТЕЛС-България ЕООД
ВАСТЕЛС-България ЕООД
гр. София 1612, бул.„Акад. Иван Гешов” 44
Лице за контакт: Валентина Игнатова
Тел: 0884 282 006/ 02 931 1117
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Leave a reply