ЗА НАС

ЗА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ на 05.11.2015 г. е вписано официално в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел – Сдружение с наименование: „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.”Здраве”, №2 в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, ет.2

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Свържете се с нас на номер 02/9172244ИЛИ НИ ПИШЕТЕ

antetka ginekolozi 2023_0

Уважаеми Дами и Господа,

XXV Национална гинекологична конференция ще се проведе в периода 23-26 март 2023 г. в хотел „Рила“, к.к. Боровец.

Повече информация може да намерите тук

Устав

ДРУЖЕСТВОТО е част от юридическото лице Съюз на българските медицински специалисти (СБМС), като последното обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравеопазването. СБМС е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Членство

Членуването в дружеството е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, работещи в областта на акушерството и гинекология, неонатология, анестезиология, както и други медицински и немедицински специалисти, които споделят целите на дружеството и средствата за тяхното постигане.

ПЛАТИ ЧЛЕНСКИ ВНОС

История

Оформянето и развитието на Българското дружество по акушерство и гинекология е неразривно свързано с откриването през 1918 г. към Софийския университет на Медицински факултет. За клинична база на Катедрата по акушерство и гинекология е определена акушеро-гинекологичната болница „Майчин дом“.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ