XXVІ Национална гинекологична конференция

Уважаеми Дами и Господа,

XXVІ Национална гинекологична конференция ще се проведе в периода 11-14 април 2024 г. в хотел „Рила“, к.к. Боровец.

1. ОРГАНИЗАТОР:

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

http://www.bsobgyn.com/

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател: проф. д-р Асен Николов

Зам. председатели: акад. д-р Григор Горчев, проф. д-р Емил Ковачев

Секретар: д-р Светлозар Славов

Членове: д-р Георги Златков, д-р Цветелина Попова, д-р Ина Гьошева

3. ВАЖНИ ДАТИ:

Активност Дата
Ранна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  до 05 февруари 2024 г.
Късна регистрация на фирми спонсори в Конференцията  от 06 февруари 2024 г.
до запълване на изложбените площи и/или презентационното време
Ранна регистрация на делегати в Конференцията  до 05 февруари 2024 г.
Късна регистрация на делегати в Конференцията от 06 февруари 2024 г. до 01 април 2024 г.
Регистрация на място от 02 април 2024 г. и на място
Откриване на Конференцията 11 април 2024 г. /четвъртък/
Зала „Рила“
Вечеря „Добре дошли“ 11 април 2024 г. /четвъртък/
Ресторант „Сезони“
Официална вечеря 12 април 2024 г. /петък/
Ресторант „Сезони“

4. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК:

Български език. По време на Конференцията няма осигурен симултанен превод.

5. УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА:

При желание за участие в Научната програма с пленарна лекция/презентация/постер, моля да изпратите заглавието на следния
e-mail: ag.kongres@gmail.com
Краен срок за изпращане на заглавията на пленарна лекция/презентация/постер – 05 февруари 2024 г.

Видове участие:

  • с пленарна лекция: 20 мин.;
  • с презентация: 10 мин.;
  • дискусия: 2 мин., включена в презентационното време на всяка пленарна лекция или презентация;
  • с постер: размери 60 х 90 см. /портретен формат/.

 6. АКРЕДИТАЦИЯ:

Всеки участник в мероприятието ще получи Сертификат за участие с фиксирани кредитни точки от БЛС.
Кредитните точки се определят от БЛС в съответствие на научната програма на форума.

7. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

Всички участници е необходимо да заявят и съответно заплатят своето участие предварително на фирмата-организатор.

Регистрацията на участниците на място ще бъде в хотел „Рила“ и ще започне в 18:00 ч. на 11 април 2024 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС-България.
Фирмата-организатор се ангажира с оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

  • Регистрация на участниците;
  • Предоставяне на материали на Конференцията;
  • Предоставяне на информация за сертификатите за участие от БЛС;
  • Обща информация и координация.

8. ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ:

Банкова сметка за плащане на членски внос за 2024 г., хотелско настаняване и такса регистрация в лева:
ВАСТЕЛС-България ЕООД

ОББ Банк
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.
При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 05 февруари 2024 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 06 февруари 2024 г. – суми не се възстановяват.
При банков превод банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Заповядайте в хотел „Рила“!

Уважаеми колеги специализанти,
С решение на УС на БДАГ, на лекари-специализанти по Акушерство и гинекология, членове на Българското дружество по акушерство и гинекология, участващи в презентация, постер на Националните гинекологични и акушерски конференции, БДАГ поема разходите по хотелско настаняване за съответната конференция.
Същото се отнася и за участие в публикации¹ в списание „Акушерство и гинекология“ за последната година.

Участие в презентация постер и публикация в списанието се признава до четвърти автор включително.

Leave a reply