​XXIII Национална гинекологична конференция

XV Национален конгрес по акушерство и гинекология се проведе съвместно с VIII Национална конференция на БАМИГХ и XXIV Национална конференция на БАОГ, в стандартен присъствен формат, в периода 24-27 март 2022 г., в хотел „Маринела”, гр. София

За петнадесети път се проведе Националният конгрес по акушерство и гинекология, съвместно с осмата конференция на Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия и двадесет и четвърта национална конференция на Българска асоциация по онкогинекология.

В събитието участваха 469 делегати, които имаха възможността в научните сесии да разгледат 24 пленарни лекции, 40 презентации и 2 постера, изнесени от водещите акушеро-гинекологични болници и клиники в България.

Мероприятието бе подкрепено от 34 фармацевтични компании, които осъществиха 12 симпозиума и 9 презентации за най-съвременната терапия в областта на акушерството и гинекологията.

В периода на събитието бяха проведени общите събрание на БДАГ и БАОГ.

На общото събрание на Българското дружество по акушерство и гинекология бе даден финансов отчет и се проведоха избори за нов председател и управителен съвет. Избора за нов председател бе единодушен в подкрепа на проф. Асен Николов.

За председател на Българската асоциация по онкогинекология общото събрание на сдружението избра доц. Илия Карагьозов.

Следващата конференция на Българското дружество по акушерство и гинекология ще се проведе в хотели RIU – Св. Влас в периода 16 – 19 Юни, на която ще бъдат разгледани темите: Ковид-19 в акушерството и гинекологията и плацента превия.

 

Leave a reply