​XXIII Национална гинекологична конференция

Уважаеми Дами и Господа,

​XXIII Национална гинекологична конференция ще се проведе от 26 до 29 март 2020 г. в хотел „Рила“, к.к. Боровец.

1. Организатор:

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

http://www.bsobgyn.com/

 

2. Организационен и научен комитет:

Председател: проф. д-р Асен Николов

Зам. председатели: проф. д-р Григор Горчев, проф. д-р Стефан Ковачев

Секретар: д-р Светлозар Славов

Членове: д-р Сесил Кедикова, д-р Георги Златков, д-р Цветелина Попова

 

3. Важни дати:

АктивностДата
 Ранна регистрация на фирми спонсори в Конференцията до 15 януари 2020 г.
 Късна регистрация на фирми спонсори в Конференцията от 16 януари 2020 г.
до запълване на изложбените площи и/или презентационното време
 Ранна регистрация на делегати в Конференцията до 15 януари 2020 г.
 Късна регистрация на делегати в Конференцията от 16 януари 2020 г. и на място
 Откриване на Конференцията 26 март 2020 г. /четвъртък/
Зала „Рила 1“
 Вечеря „Добре дошли“ 26 март 2020 г. /четвъртък/
Ресторант „Сезони“
Официална вечеря 27 март 2020 г. /петък/
Ресторант „Сезони“ и Ресторант „Les Arcs“

 

4. Теми на Конференцията:

 1. Основна тема: Ендометриоза
 2. Други актуални теми в гинекологията:
 • Доброкачествени заболявания на маточната шийка;
 • Преканцерози на маточната шийка;
 • Терапия на преканцерозите;
 • Рак на маточната шийка;
 • Хирургично лечение на рака на шийката на матката;
 • Ендоскопско хирургично лечение на рака на маточната шийка;
 • Терапевтични и палиативни подходи при напреднал карцином на шийката, иноперабилни пациенти и при рецидиви.

 

5. Официален език:

Български език. По време на Конференцията няма да има осигурен симултанен превод.

 

6. Участие в Научната програма:

При желание за участие в Научната програма с пленарна лекция/презентация/постер, моля да изпратите заглавието на следния e-mail: ag.kongres@gmail.com
Краен срок за изпращане на заглавията на пленарна лекция/презентация/постер – 3 февруари 2020 г.

Видове участие:

 • с пленарна лекция: 20 мин.
 • с презентация: 10 мин.
 • дискусия: 2 мин., включена в презентационното време
 • с постер: размери 70 х 100 см. /портретен формат/

 

7. Акредитация:

Всеки участник в мероприятието ще получи Удостоверение за участие с фиксирани кредитни точки от БЛС.
Кредитните точки се определят от БЛС в съответствие на научната програма на форума.

 

8. Заявки за резервация могат да се правят чрез:

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

 

9. Регистрационен процес за участие:

Всички участници е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата-организатор.
Регистрацията на участниците на място ще бъде в хотел „Рила“ и ще започне в 13:00 ч на 26 март 2020 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС-България.
Работните часове за регистрация през трите дни са:
26 март 2019 г. – 15:00 – 20:00 ч.
27 март 2019 г. – 08:00 – 16:00 ч.
28 март 2019 г. – 08:00 – 16:00 ч.

Фирмата-организатор се ангажира с оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

 •     Регистрация на участниците
 •     Предоставяне на материали за Конференцията
 •     Предоставяне на информация за удостоверенията за участие от БЛС
 •     Обща информация и координация

 

10. Плащане:

Банкова сметка за плащане на членски внос за 2020 г. към БДАГ в лева:
Българско дружество по акушерство и гинекология
IBAN BG94BPBI79401082266001, код: BPBIBGSF

Банкова сметка за плащане на членски внос за 2020 г., хотелско настаняване и такса регистрация в лева:
ВАСТЕЛС- България ЕООД
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

Забележки относно заплащане и анулация:
Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.
При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 15 януари 2020 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 16 януари 2020 г. – суми не се възстановяват.
При банков превод банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Заповядайте в хотел „Рила“!

Leave a reply