Принципи

  

Принципи на работа:
-да не нанася вреда;
-да прави добро;
-да си сътрудничи с други специалисти;
-да бъде предан към клиента/пациент и обществото.