Задължение

  

Задължение на АГ специалистите са да уважават клиента и неговото право на избор и самостоятелност.