Стълбата

 

Стълбата на професионалното майсторство е стръмна и безкрайна.