Стълбата на професионалното майсторство е стръмна и безкрайна.

  

Задължение на АГ специалистите са да уважават клиента и неговото право на избор и самостоятелност.

  

Принципи на работа:
-да не нанася вреда;
-да прави добро;
-да си сътрудничи с други специалисти;
-да бъде предан към клиента/пациент и обществото.