СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

                                                                                           БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ул. Здраве 2, София 1431, Тел. 02 / 91-72-353  Факс 02 / 851-72-71

e-mail: bsobgyn@abv.bg

 
      П Р О Г Р А М А

           

ХХХІV НАЦИОНАЛНА АКУШЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ХІI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ

х. „Роял Парк”, Елените, 18 - 20.VI.2015 г.

 

 

ИЗЛОЖИТЕЛИ

АКТИВ МЕДИКАЛ

АНДЖЕЛИНИ ФАРМА

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

ВЕГА МЕДИКАЛ

ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

ВЬОРВАГ ФАРМА

ДИ ДЖИ ГРУП

ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА

ЕКОФАРМ

ЗЕЛЕНБИО

ИВЕНТАС

ИНОТЕК

MЛД ТРЕЙДИНГ

МЦ АФРОДИТА

НОВУС

РИДАКОМ

САНОФИ АВЕНТИС

СЕВЕКС ФАРМА

СОДИМЕД БЪЛГАРИЯ

ТБКЦБ / CRYO-SAVE/

ФАРМАЛОГ

ФАРМАСУИС

 

Скъпи колеги,

Имам удоволствието и честта от името на Българското научно дружество по акушерство и гинекология да Ви приветствам с добре дошли на ХХХІV-а Национална акушерска конференция, която и тази година, традиционно, се провежда съвместно с Националната  конференция на акушерките – ХІI-та по ред.

                                              

Председател на Организационния комитет:

                                     Проф. Ст. Иванов

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:                      Ст. Иванов

Зам. Председатели:            А. Николов, Бл. Пехливанов

Секретар:                            М. Сираков, Ж. Карагьозова

Касиер:                               Ст. Борисов

               

Членове: Ани Бурова, Анита Гановска, Биляна Арсенова, Галя Пенева, Димитър  Митев, Елена Томова, Елена Чуприна, Ива Кирилова, Иван Диков, Наталия Петракиева

 

Научен комитет:  Б. Маринов, В. Златков, Г. Гешев, Г. Горчев, Е. Рачев, И. Костов, Й. Попов, Л. Лазаров, М. Малинова, М. Янков, П. Динов, Р. Велев, С. Божинова, Сл. Томов, С. Иванов, Ст. Танчев, Цв. Цветков, Я. Корновски

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ХІI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ

 

Председател:                        Н. Маринова

Зам. Председатели:             Б. Борисова, М. Маринска

Членове:                               А. Шойлева, Б. Донкова, Р. Джоргова,

                                               Цв. Александрова, А. Димитрова

Място на провеждане:      Хотел “Роял Парк”, Елените

Участие:                               спленарна лекция:               - 20 мин.

         с доклад:                           -  8 мин.

         дискусия                            -   2 мин.

                                    с постер:             размери 100 х 80 см.

Н А У Ч Н А  П Р О Г Р А М А

 

18 ЮНИ, ЧЕТВЪРТЪК

 

13.00 - 19.00    РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

 

19.30 -20.00   ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА -            

                          Проф. Ст. Иванов

 

 20.00 - 24.00   КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”, х. „Роял парк”

 

                        

 

19 ЮНИ, ПЕТЪК

 

 

09.00 – 10.30    І. НАУЧНА СЕСИЯ                        

       ДИАБЕТ И БРЕМЕННОСТ

Председатели:  Ст.  Иванов, К. Тодорова

 

ДИАБЕТ И БРЕМЕННОСТ В БЪЛГАРИЯ-МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ. Тодорова, К., Плевен, пленарна лекция                    20’

ГЕСТАЦИОНЕН ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. Бояджиева, M., София        8’

ТИП 2 ЗАХАРEН ДИАБЕТ И БРЕМЕННОСТ. Цветанова, Б., Варна                                                                                                                                                                                  8’

ИЗБОР НА НАЧИН ЗА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ НА ПАЦИЕНТКИТЕ –  ПРАВНИ АСПЕКТИ. Петрова, М, София   20’

 

POWERDOPPLER-АНГИОГРАФИЯЗА ОЦЕНКА НА ФЕТАЛНИЯ МОЗЪЧЕН КРЪВОТОК ПРИ ИУРП. Малинова М., Учикова Е., Амалиев Г., Пловдив                                                               8’

 

ОСНОВНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ИНТРАУТЕРИННА ХИПОТРОФИЯ НА ПЛОДА И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ПО СРОК НА БРЕМЕННОСТТА. Фръндева, Б., А. Мъсева, Т. Гарнизов, Г. Димитров, А. Димитров, София                                   8’

 

ИЗКУСТВОТО ДА ПОДДЪРЖАМЕ БАЛАНСИРАНА ВАГИНАЛНА ЕКОСИСТЕМА. Презентация на фирма Фармасуис. Николов, А., София,                                                                              20’

 

 

10.30 – 11.00 – КАФЕ ПАУЗА

 

 

11.00 – 12.30  ІІ. НАУЧНА СЕСИЯ                       „ФЕТУСЪТ КАТО ПАЦИЕНТ”

      Председатели: А. Николов, М. Малинова

 

 

ИНТРАУТЕРИНЕН АСЦИТ НА ПЛОДА, ПРЕНАТАЛНА ПЕРФОРАЦИЯ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО.  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Панайотова Ж., В. Атанасова,  Д. Митев, А. Николов, София          8’

 

ОСТЪР КОРЕМ  ПРЕДИЗВИКАН ОТ УСЛОЖНЕН МИОМЕН ВЪЗЕЛ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ. Атанасова В., Н. Петракиева, П. Марков, И. Райчева, А. Николов, София,                   8’

 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЛЕТАЛНА СКЕЛЕТНА ДИСПЛА-ЗИЯ. Атанасова В., Ж. Панайотова, А.Николов, София                     8’

 

ХЕМИВЕРТЕБРА. ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА.  Ибрям И., В. Атанасова, Ж. Карагьозова, София                                                                                            8’

 

ПРЕНАТАЛНО ДИАГНОСТИЦИРАН СЛУЧАЙ НА СИНДРОМ НА BECKWITH-WIEDEMANN И ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУ-РАТА. Ибрям И., В. Атанасова, Ж. Карагьозова, София                    8’

 

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТРЕТИРАНЕТО НА ХЕМОЛИТИЧНАТА БОЛЕСТ НА ПЛОДА ПРИ РЕЗУС - АЛОИМУНИЗАЦИЯ НА БРЕМЕННАТА. Карагьозова, Ж., П. Чавеева, И. Ибрям, В. Атанасова, С. Иванов, Ат. Щерев., София     8’

 

ФЕТАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ВРОДЕНА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ И УСЛОЖНЕНА МОНОХОРИАЛНА БРЕМЕННОСТ, Чавеева, П. София                                                                                     20’

 

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ФЕТАЛНОТО СТРАДАНИЕ ПРИ ПРЕЕКЛАМПСИЯ. Ибрям, И., Ж. Карагьозова, София                                                                                                        8’

 

МОДЕЛИ ЗА КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СКРИНИНГА ЧРЕЗ ФЕТАЛНА ДНК В МАЙЧИНИЯ СЕРУМ. Янкова, М., П. Чавеева, София                                                                                             8

 

12.30 – 14.00 – ОБЯД, ПОЧИВКА

 

 

 

 

14.00 – 15.30   ІІІ.  НАУЧНА СЕСИЯ

ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ ХЕМОРАГИИ

Председатели:  Бл. Пехливанов, Я. Корновски

 

 

 

ДВУСТРАННО ЛИГИРАНЕ НА ХИПОГАСТРАЛНИТЕ АРТЕРИИ ПРИ СЛЕДРОДОВИ КРЪВОИЗЛИВИ - ЖИВОТОСПАСЯВАЩА И ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩА ПРОЦЕДУРА. Корновски, Я.,  пленарна лекция, Варна                20’

 

ЛИГИРАНЕ НА МАГИСТРАЛНИ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ И DAMAGECONTROLSURGERY ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАША-ВАЩИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ  В АКУШЕРСТВОТО. Ковачев С, А. Гановска, В. Мутафчийски, П. Ибришимова, Ц. Луканова, Е. Одисеева, Н. Петров, София                                                               8’

 

BARKI  БАЛОН – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОСЛЕРОДОВО МАТОЧНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ. Презентация на фирма Вега Медикал, Николов, А., София                                              8                                                                                                 

 

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ СЛЕД РАЖДАНЕ. Душепеев, А., Зл. Кироваков,Т. Мартинова, Бургас    8’

 

СЛЕДРОДИЛЕН ЕНДОМЕТРИТ – ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, СЪВРЕМЕНЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД.Николов А., А. Мъсева, Е. Шопова, С. Нашар, Т. Гарнизов, Ан. Дуковски, Р. Русева, А. Димитров, София                   8’

ПЪРВИЧНА ДИСМЕНОРЕЯ – КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ. Презентация на фирма „Ей енд Ди Фарма България”, Николов, А., София,                                                                                             10’

                                                                   

ЕФЕКТИ НА ЦЕЗАРОВОТО СЕЧЕНИЕ ВЪРХУ ИНТЕСТИНАЛНАТА МИКРОФЛОРА НА НОВОРОДЕНОТО – РАЗЛИЧЕН СТАРТ В ЖИВОТА. Манчев, Б., Д. Марков, Д. Байкова, София                                                                                  8’

                  

САФОРЕЛ-НОВ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ВАГИНИТИ. Презентация на фирма Содимед, Карамишева, В., София,           10

                           

15.30 – 16.00 – КАФЕ-ПАУЗА

 

 

 

16.00 – 17.30  ІV. НАУЧНА СЕСИЯ

           СЪВРЕМЕННА ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВОТО

           Председателн: А. Димитров, Ж. Карагьозова

 

 

HPV ИНФЕКЦИЯ И БРЕМЕННОСТ. Малинова М., Пловдив, пленарна лекция                                                                                                20’

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЖЕЛЯЗО- ДЕФИЦИТНАТА АНЕМИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА, Йорданова, Д., София
                                                                                                                8’

 

ХЕПСИДИН - НОВ ДИАГНОСТИЧЕН МАРКЕР ПРИ АНЕМИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ, Йорданова Д., А. Николов,София                                                                  8’

 

ФЕРОТОН – СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА БРЕМЕННИ ЖЕНИ С ЖЕЛЕЗЕН ДЕФИЦИТ. Презентация на ф-ма Ведра.Тихолов, Р. 8’

    

АНТИТЕЛАТА СРЕЩУ ФОСФОЛИПИДИ ПРИ ЖЕНИ СЪС СПОНТАННИ АБОРТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА УСЛОЖНЕНА БРЕМЕННОСТ. Карагьозова, Ж, М. Балева, М. Николова, София    8’

 

АНТИТРОМБОТИЧНА МЕДИКАЦИЯ ПРИ БРЕМЕННИ С ПРЕДШЕСТВАЩА БРЕМЕННОСТ С ИНТРАУТЕРИННА РЕТАРДАЦИЯ НА ПЛОДА. Нейкова, К., В. Димитрова, София      8’

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ И БАЛАНС НА НУЖДИТЕ ОТ ВИТАМИНИ ПРИ БРЕМЕННОСТ – ЗАЩО ФЕМИБИОН. Карагьозова,  Ж., София                                                                            8’

                                                                               

РОЛЯТА НА МАЙЧИНОТО МЛЯКО И КЪРМЕНЕТО.
МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ и поведение през ЛАКТАЦИОННИЯ
ПЕРИОД. НАШИЯТ ОПИТ С FEMINELLAHEREDITUM.Презентация на фирма Анжелини, Николов, А., София                                                                                                     10’

 

FEMINELLAHEREDITUM В РАННИЯ ЛАКТАЦИОНЕН ПЕРИОД – НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ. Мъсева А., А. Николов, Л. Джеров, Б. Фръндева, Б. Попова, София                                            8’

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАГНЕЗИЙ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ НА НЯКОИ ОПЛАКВАНИЯ ПРИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛНИ ЖЕНИ. Б. Маринов, А. Андреева, А. Хаджиделева, София                              8’

 

 

17.30 – 18.00 – ПАУЗА

 

 

 

18.00 – 19.30 – V НАУЧНА СЕСИЯ

МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА

Председатели: Т. Чернев, С. Иванов

 

 

ИНТРАПАРТУМ  ЕХОГРАФИЯ.  Малинова М. Пловдив, пленарна лекция                                                                                     20’

 

МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕТО, Игнатов, П., София                                                                               8

 

АСФИКСИЯ НА ПЛОДА- КАРДИОТОКОГРАФИЯ- НОВИ НАСОКИ. Пирнарева Е, Б. Маринов, М. Цанкова, София             8’

 

QDSPROTOCOL: НОВА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛОДА В ТРЕТИЯ ТРИМЕСТЪР. Игнатов, П., София                                                                                    20’

 

sFlt-1: НОВ МАРКЕР ЗА ОЦЕНКА РИСКА ОТ СПОНТАНЕН АБОРТ В ПЪРВИ ТРИМЕСТЪР.  Игнатов, П., София                    8’


НОВ МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПРЕДТЕРМИННОТО РАЖДАНЕ ЧРЕЗ БИОХИМИЧНИЯ МАРКЕР ПЛАЦЕНТАРНИЯ АЛФА МИКРОГЛОБУЛИН -1(
PAMG-1). Карамишева, В., София 8’

 

ТРУДНОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА. Презентация на фирма Анжелини, Николов, Н., София                                                                                                                  10’

ДЕПО ЛОКАЛЕН ПРОБИОТИК GYNOPHILUS LP ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНАТА ВАГИНАЛНА

ФЛОРА ПРИ АНАЕРОБНИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ. Презентация на фирма МЛД Трейдинг, Ковачев, Ст., София                    10’ 

                    

 

20.30 – 24.00 - ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

х. „Роял парк”, Елените

 

 

20 ЮНИ, СЪБОТА

 

 

09.00 – 10.00    VІ. НАУЧНА СЕСИЯ

ГОРЕЩИ ВЪПРОСИ В АКУШЕРСТВОТО

Председатели:  Ст. Иванов, Б. Маринов

 

КОМБИНИРАН РЕЖИМ НА МИФЕПРИСТОН И МИЗОПРОСТОЛ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ ВЪВ ВТОРИ ТРИМЕСТЪР. А. Андреева, Б. Маринов, София          15

МЕДИКАМЕНТОЗНИЯТ АБОРТ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ? А. Андреева, Б. Маринов, София                                                        15

 

РЕГУЛАТОРНИ ВЪПРОСИ НА OFF-LABELУПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА.  Мирчева, Ж., София         15’

 

ДИСКУСИЯ                                                                                                   15

 

 

10.00 – 10.30 – ПАУЗА

 

 

 

 

10.30 – 12.00 –VІІ  НАУЧНА СЕСИЯ

РАЗНИ

Председатели:  А. Николов, Ж. Карагьозова

 

 

АНАЛИЗ НА ТЕЖКИТЕ ФЕТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ ВТОРИ ТРИМЕСТЪР ПРЕКЪСНАТИ В СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ, Цанкова М., А. Николов, Б.Маринов, Р.Райнова, София                                                                                  8’

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖПО И БРЕМЕННОСТ. Корновски, Я., Е.Исмаил, С.Иванов, Варна             8’

 

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ СЛЕД  LLETZ  И КОНИЗАЦИО НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. Велева, Г., С. Нашар и А. Николов. София                                                                                                       8’

 

МИОМЕКТОМИЯ ПРЕЗ ВТОРИ ТРИМЕСТЪР НА БРЕМЕННОСТТА - ПРИНОС С ЕДИН СЛУЧАЙ И ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА. Исмаил, Е., Я. Корновски, Д. Корновски, С. Иванов, Варна                                                                                           8’

 

ХИСТОПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ПЛОДНИТЕ ПРИДАТЪЦИ ПРИ АНТЕНАТАЛНО ЗАГИНАЛИ ФЕТУСИ. Димитров, Г., Т. Гарнизов, Б. Фръндева, А. Мъсева, София                 8’

УСПЕШНА БРЕМЕННОСТ ПРИ ПАЦИЕНТКА С БОЛЕСТТА НА ХИРШПРУНГ– КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА. Трифонов, И., Ж. Узунова, В. Анастенова, К.Чернев, Стара Загора                                                                      8’

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, УСЛОВИЯ НА ТРУД И НЕДОНОСЕНОСТ: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛА В ПЛЕВЕН. Камбурова, М., Плевен                     10’

 

ХЕМОРАЙТ – ИНОВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ХЕМОРОИДИ. Карамишева, В., София,  презентация на фирма „Содимед”             10’

 

НЕИНВАЗИВНИТЕ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВЕ: НАСТОЯЩЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.  Пачеджиев, А., София, презентация на фирма Крио сейв                                                                                       10

ИНСТАНТЕН ЧАЙ – НОВИ ФОРМУЛИ.  Манчев, Б., Д. Марков, Д. Байкова, София                                                                                    10’

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Проф. Ст. Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ

 

 

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

 

 

19 ЮНИ, ПЕТЪК

 

 

09.00 – 10.30   І. НАУЧНА СЕСИЯ

Председатели: Н. Маринова, Ц. Александрова

 

ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ - ОТЗВУК ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАГРЕБ 2015 г. Гюрова, П., Пазарджик

 

ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА НАУКА ДО ПАЦИЕНТА. Николина, В., презентация на фирма „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД

ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА  АКУШЕРКАТА  ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ. Чанева Г., Д. Хаджиделева, А. Димитрова, София

 

КАЧЕСТВО АНА АКУШЕРСКИТЕ ГРИЖИ В ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД. Веселинова Т., Д. Хаджиделева, А. Димитрова, София

 

ХРАНЕНЕ И ЗАХРАНВАНЕ НА НЕДОНОСЕНО ДЕТЕ. Гюрова, П., Пазарджик

 

КЛАМПИРАНЕ НА ПЪПНА ВРЪВ - КОГА? ОТЗВУК ОТ ДИСКУСИЯ В МБАЛ ХИГИЯ. Гюрова, П., Пазарджик  

 

ПРОБЛЕМИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АКУШЕРКИТЕ В БОЛНИчНАТА ПОМОЩ. Димитрова, А., Т. Веселинова, София

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМА ИВЕНТАС. Василева, Е., София

 

 

10.30 – 11.00 – КАФЕ-ПАУЗА

 

 

11.00 – 12.30   ІІ. НАУЧНА СЕСИЯ

Председатели: Б. Борисова, Р. Джоргова

 

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РАЖДАНЕ В АДОЛЕСЦЕНТНА ВЪЗРАСТ, Дилова, П., Т. Попова, Плевен

 

ХРАНЕНЕ И БРЕМЕННОСТ. Любомирова, Д., Р. Джоргова, София

 

СРЕЗОВО ПРОУЧВАНЕ ЗА АНТИБИОТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИТЕ – ЧЕСТОТА, ПРИЧИНИ. НАЙ – ЧЕСТО УПОТРЕБЯВАНИ АНТИБИОТИЦИ  В НЕОНАТОЛОГИЯТА. Учикова, Е., Б. Байлова, Пловдив

РОЛЯТА НА МАЙЧИНОТО МЛЯКО И КЪРМЕНЕТО - МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРЕЗ ЛАКТАЦИОННИЯ ПЕРИОД. НАШИЯТ ОПИТ С FEMINELLAHEREDITUM. Презентация на фирма Анжелини. Николов, А., А. Мъсева, София

 

ДЕРМАТОЛОГИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ В ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА НА БЕБЕТО ОТ ЛАБОРАТОРИЯ „АДЕРМА”. Учикова,  Е., Б. Байлова, Пловдив

RHИЗОИМУНИЗАЦИЯ. ПОВЕДЕНИЕ. Малинова, М., П. Костеризова,  В. Новоселска, Пловдив

БРЕМЕННОСТ  И РАЖДАНЕ ПРИ ПАРАКСИЗМАЛНА НОЩНА ХЕМОГЛУБИНУРИЯ. Малинова, М., Костеризова, Новоселска, Пловдив

УСЛОЖНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТАРНИЯ ПЕРИОД НА РАЖДАНЕТО. Маринова, Н., М. Маринска, Ж. Панайотова, София

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Ак. Нели Маринова

 

 

12.30 – 16.00 – ОБЯД, ПОЧИВКА

 

 

 

 

20.30 – 24.00 - ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

х. „Роял парк”, Елените

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТЕРИ

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОЛЕКУЛЯРНО КАРИОТИПИРАНЕ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ХРОМОЗОМЕН ДИСБАЛАНС ПРИ ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА. Стоянова, В., Н. Недева, П. Петрова, К.Кръшков,Х. Иванов, , Р. Въжарова, С. Иванов, Л. Балабански, Д. Тончева


ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА СЕМЕЙСТВО С БАЛАН-СИРАНА ТРАНСЛОКАЦИЯ (3;6). Стоянова, В., Х. Иванов, Ц. Кръстев, А. Линев