ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ХІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ

 

Председател:                                 Н. Маринова

Зам. Председатели:                    Б. Борисова, М. Маринска

Членове:                                          Б. Арсенова, Р. Джоргова, Цв. Александрова,

                                             А. Димитрова

 

Място на провеждане:               Хотел “Роял Парк”, Елените

Участие:                                           с пленарна лекция:                       - 20 мин.

               с доклад:                                          -   8 мин.

               дискусия                                          -   2 мин.

                                                            с постер:                  размери 100 х 80 см.

 

Н А У Ч Н А  П Р О Г Р А М А

 

 

 

 

 

19 ЮНИ, ЧЕТВЪРТЪК

 

 

14.00 - 19.00    РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

 

19.30 - 20.00    ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА -            

                          Проф. Ст. Иванов

 

 20.00 - 24.00   КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”, х. „Роял парк”

 

                        

 

20 ЮНИ, ПЕТЪК

 

 

 

 

09.00 – 10.30    І. НАУЧНА СЕСИЯ                                  

        БРЕМЕННОСТ И ЗАБОЛЯВАНИЯ,  РАЗНИ

Председатели:  Ст.  Иванов,  И. Козовски

 

 

ДИАБЕТ И БРЕМЕННОСТ. С. Иванов, Варна, пленарна лекция                                                                                                           20’      

 

ВЛИЯНИЕ НА БРЕМЕННОСТТА ВЪРХУ СИСТЕМНИЯ ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС. Башева, Ст. София                                                                                                     10’

 

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА БЕЗВКУСЕН ДИАБЕТ В ПУЕРПЕРАЛНИЯ ПЕРИОД ПРИ ПАЦИЕНТКА С ДВУПЛОДНА БРЕМЕННОСТ И ТЕЖКА ПРЕЕКЛАМСИЯ. Душепеев, Ант., Зл. Кироваков, Т. Мартинова. РО „ МБАЛ Бургас АД”                                   10’

 

УСУКВАНЕ НА МАТКАТА В ТРЕТИЯ ТРИМЕСТЪР НА БРЕМЕННОСТТА - С ПРИНОС ОТ ЕДИН КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Душепеев Ант., Зл. Кироваков, Д. Иванов. РО, МБАЛ Бургас                                                             10’

 

ДУФАСТОН И БРЕМЕННОСТ. Николов, А., София, презентация на фирма „СТИНГ” АД                                         10’

 

ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАША-ВАЩИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРИ ГОЛЯМО РАЗКЪСВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕТО И ШИЙКАТА НА МАТКАТА СЛЕД РАЖДАНЕ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ. Козовски, И., Е. Ковачев, К. Цветков, С. Иванов, Р. Минков, Ц. Цветков, С. Кисьов, МУ – Варна, СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов”, Варна                                                                                           30’

 

 

10.30 – 11.00 – КАФЕ ПАУЗА

 

 

 

11.00 – 12.30  ІІ. НАУЧНА СЕСИЯ                                 СИМПОЗИУМ  НА  ФИРМА МЛД  ТРЕЙДИНГ

      Модератор: А. Николов    

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИКАМЕНТО-ЗЕН АБОРТ ДО 9 г.с. В БЪЛГАРИЯ. Цветков, Д., МБАЛ "Надежда", София

 

МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТ 15-22 Г.С. - ПЪРВИ СТЪПКИ ПО ПРАВИЛАТА. Андреева, А., УБ „Майчин дом”, София

 

MEDICAL ABORTION: EVIDENCE BASED PRACTICE. Ingrida Platais, MS, Gynuity USA Heath Project.

 

ДИСКУСИЯ.

ОБСЪЖДАНЕ И ИЗРАБОТКА НА ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТ. Модератор: Доц. Св. Стойков, Плевен

РАБОТНА ГРУПА КЪМ БНДАГ: Проф. А. Николов, Проф. Ст. Иванов, Доц. Б. Маринов, Доц. Св. Божинова, Доц. Св. Стойков, Проф. М. Сираков, Проф. Гр. Горчев, Проф. С. Иванов, Проф. Бл. Пехливанов

 

 

12.30 – 16.00 – ОБЯД, ПОЧИВКА

 

 

 

16.00 – 17.30   ІІІ.  НАУЧНА СЕСИЯ                 

           БРЕМЕННОСТ И ИНФЕКЦИОЗНИ 

           ЗАБОЛЯВАНИЯ, РАЗНИ

Председатели:  Бл. Пехливанов, С. Божинова

 

 

СЪВРЕМЕННИ ЗНАНИЯ ЗА БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА. Пехливанов, Бл., Пловдив, плен. лекция  20’

 

МЯСТОТО НА GYNOFIT ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА. НАШИЯТ КЛИ-НИЧЕН ОПИТ. Бранкова, М., А. Банчева, София              10’

 

НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕКУРЕНТНИТЕ ВУЛВОВАГИНИТИ. Петров, П. София, презентация на фирма  А&D Pharma                 10’

 

HIPP BABYSANFT - ГРИЖА ЗА КОЖАТА НА БЕБЕТО. Кошева, М., презентация на фирма HiPP        10’

 

АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ХЛАМИДИ-АЛНА ИНФЕКЦИЯ, ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ENDO-CERVICITIS, В ЗАВИСИМОСТ ОТ  СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ. Груева, Е., Русе             10’

 

АКУШЕРСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРОБОВЗИМАНЕТО НА РЕЗИДУАЛНА УМБИЛИКАЛНА КРЪВ. Пачеджиев, Г., София, презент. на фирма Cryo-Save       20’

                                   

 

 

17.30 – 18.00 – КАФЕ-ПАУЗА

 

 

 

18.00 – 19.30  ІV. НАУЧНА СЕСИЯ

РАЗНИ

           Председателн: М. Малинова, Ж. Карагьозова

 

 

АНТЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПЛАЦЕНТА АКРЕТА. Малинова, М., Пловдив, пленарна лекция        20’

 

VOCAL ПРОГРАМА И 3D POWER DOPPLER ХИСТОГРАМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАСКУЛА-

РИЗАЦИЯ НА ПЛАЦЕНТАТА ПРИ БРЕМЕННИ С ПРЕЕКЛАМПСИЯ. Малинова, М., В. Паскалева, Б. Иванов, Хр. Иванчева, Кр. Чалова, Пловдив                         10’

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ НА ГЕСТА-ЦИОННАТА ДОМИНАНТА. Божилова, М., София      10

 

КОМБИНИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФЕТАЛЕН ФИБРОНЕКТИН И ИНСУЛИНОПОДОБЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР В ДИАГНОСТИКАТА НА ПРЕДТЕРМИННОТО РАЖДАНЕ – СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ. Колев, Н., Е. Ковачев, Ст. Иванов, И. Козовски, Я. Корновски, Б. Бечев, В. Иванова, Н. Николова,  МУ – Варна; САГБАЛ „Св. София”, София                       10’

 

БРЕМЕННА С ТЕЖКА СТЕПЕН НА ХИПЕРЕМЕЗИС ГРАВИДАРУМ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДИФЕ-РЕН-ЦИАЛНО - ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОБЛЕМ. Траянов, И., МУ Пловдив                              10’

 

АСФИКСИЯ НА ПЛОДА - КАРДИОТОКОГРАФСКИ И УЛТРАЗВУКОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОЗА. Пирнарева, Е., М. Цанкова, Б. Маринов, София                10’

 

ЕФЕКТИВНА ТОКОЛИЗА БЕЗ β-МИМЕТИЦИ. Лазаров, Н., С. Лазаров, Л. Лазаров, Катедра по АГ, МФ,ТУ, Стара Загора                                                                      10’

 

 

20.30 – 24.00 - ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

х. „Роял парк”, Елените

 

21 ЮНИ, СЪБОТА

 

 

 

09.00 – 10.30    V. НАУЧНА СЕСИЯ

РАЗНИ

Председатели:  А. Николов, С. Иванов

 

 

УВРЕЖДАНЕ НА УРЕТЕР ПРИ ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ. Ковачев, С, Д. Драгиев, И. Салтиров, Д. Василев, Н. Василев, ВМА, София                                           10’

 

НАЧИН НА ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ, ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УСЛОЖНЕНИЯ ВЪВ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА БРЕМЕННОСТТА ПРИ ЖЕНИ НАД 35 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. Даков, Т., В. Димитрова, Т. Тодоров, УБ „Майчин дом”, София                                            10’

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАЦЕНТАТА ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПРЕДХОЖДАЩО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ. Карагьозова Ж., Ст. Иванов, А. Мъсева, И. Ибрям,СБАЛАГ „Майчин дом”                                        10’

 

ОРТОМОЛЕКУЛЯРНАТА МЕДИЦИНА – ВЪЗМОЖ-НОСТ ЗА НОВО НАЧАЛО.  Презентация на фирма "Финокем"                                                                                         10

 

УСПЕШНА ДОНОСЕНА БРЕМЕННОСТ ПРИ СИНДРОМА НА HERLYN-WERNER-WUNDERLICH С ПРИНОС ОТ ЕДИН СЛУЧАЙ. Трифонов И., Ж.Узунова, Стара Загора                                                                                      10’

 

НЕХОРМОНАЛНА КОНТРАЦЕПЦИЯ – ЕФЕКТИВ-НОСТ И ИНДИКАЦИИ. Цонев, А., СБАГАЛ "Проф. Д. Стаматов", Варна, презентация на фирма Инотех             10’

 

ОЦЕНКА НА ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА НА D-DIMER ПРИ ПРЕЕКЛАМПСИЯ. Маринов, Б., А. Мъсева, В. Манолов, В. Василев, София                                                                          10’

 

 

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Проф. Ст. Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ

 

 

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

 

 

 

20 ЮНИ, ПЕТЪК

 

 

 

09.00 – 10.30   І. НАУЧНА СЕСИЯ

Председатели: Н. Маринова, Ц. Александрова

 

 

РОЛЯТА НА АКУШЕРКАТА ПРИ ПРЕЗЕНТИРАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И ТЪКАН ОТ  ПЪПНА ВРЪВ ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ. Маринова, Н., СБАЛАГ”Майчин дом” София

 

КОНТРАЦЕПЦИЯ СЛЕД РАЖДАНЕ - СЪВРЕМЕННИ  ТЕНДЕНЦИИ. Милчева, Хр., МК, ТрУ, Стара Загора

 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ ЗА НАЧИНА НА РАЖДАНЕ –  ЕСТЕСТВЕНО РАЖДАНЕ ИЛИ ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ. Делчева, С., ТрУ, Стара Загора, Филиал Хасково

НАГЛАСИ НА АКУШЕРКИТЕ ОТ ГРАД ХАСКОВО ЗА САМОСТОЯТЕЛНА АКУШЕРСКА ПРАКТИКА. Делчева, С., ТрУ, Стара Загора, Филиал Хасково

 

РАЖДАНЕТО В АДОЛЕСЦЕНТНА ВЪЗРАСТ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. Дилова, П., Т. Попова, МУ Плевен ФЗГ Катедра Здравни грижи

 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ БЕБЕТО ОТ РАННО ОТБИВАНЕ. Свиленски В.,  презентация на фирма Медела

 

 

10.30 – 11.00 – КАФЕ-ПАУЗА

 

 

 

 

11.00 – 12.30   ІІ. НАУЧНА СЕСИЯ

Председатели: Б. Борисова, Р. Джоргова

 

 

МАСИВНА ИНТРААБДОМИНАЛНА ХЕМОРАГИЯ ПРИ БРЕМЕННОСТ В 15 Г.С. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Стоянова , М., Д. Величкова, МБАЛ „Токуда Болница София”

 

ТРАП  СИНДРОМ: УСЛОЖНЕНИЕ НА МОНОХОРИАЛНАТА БРЕМЕННОСТ.  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПРИ УМБАЛГ” СВ. ГЕОРГИ” ПЛОВДИВ. Новоселска, П., В. Мартинова, Пловдив

 

ПРОДУКТИ ЗА КЪРМЕНЕ НА ФИРМА НУК. Милина, П., презентация на фирма НУК

ИНФОРМИРАНОСТ НА ЖЕНИТЕ ЗА САМОИЗСЛЕД-ВАНЕТО НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ КАТО ПРЕВЕНЦИЯ НА КАРЦИНОМА НА ГЪРДАТА. Димитрова А., Д. Хаджиделева, МУ София,  ФОЗ, Катедра „Здравни грижи”

 

 МАЛТАН – НОВОСТИ В КЪРМЕНЕТО. Соколова, И., СБАЛАГ ”Майчин дом”, София

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА СРАСТВАНИЯ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ. Тарльовска А., Р. Толчева, М. Миланова, СБАЛАГ ”Майчин дом” София

ТЕСТОВЕТЕ АМНИШУЪР И ПАРТОШУЪР - ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРАКТИКАТА НА АКУШЕРКИТЕ. 

Нажжар, А., София, презентация на фирма Active Medical Ltd.

 

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Ак. Нели Маринова

 

 

 

12.30 – 16.00 – ОБЯД, ПОЧИВКА

 

 

20.30 – 24.00 - ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

х. „Роял парк”, Елените

 

 

 

ПОСТЕРИ

 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕТИНОПАТИЯТА ПРИ НЕДОНОСЕНИТЕ. Томова, Е., МУ – София

 

 

 

БЕЛЕЖКИ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________