ХХI Национална гинекологична конференция - Боровец, 22 - 25.03.2018 г. - съобщения

   

ХХI НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

х. Рила, Боровец, 22 - 25.03.2018 г.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
МОЛЯ ПОПЪВАЙТЕ ЧЕТЛИВО И ПОДРОБНО ФОРМУЛЯРА С ДАННИ ЗА БЛС. ОТ ТОВА ЗАВИСИ КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПОДАДЕНА КЪМ БЛС И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОВА БЛС  ЩЕ ИЗДАДЕ ИЛИ НЕ СЕРТИФИКАТ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА. ПРИ НЕПЪЛНИ ДАННИ БЛС ОТКАЗВА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ. СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ВСЕКИ УЧАСТНИК ГО ПОЛУЧАВА ЛИЧНО ОТ БЛС.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 

Програмата можете да изтеглите от тук:

 

ЗА КОНТАКТИ И СПРАВКИ:

СБАЛАГ “Майчин дом”, ул. Здраве № 2, София 1431
Проф. Асен Николов - тел. 02 9172 217;  ( организация, фирми, реклама )
Е. Полат – тел. 029172353; тел./факс 028517271;  e-mail: bsobgyn@abv.bg
Д-р С. Кедикова – 02 91 72 444 (програма); e-mail: ag.kongres@gmail.com