Програма на ХХI Национална гинекологична конференция - Боровец, 22 - 25.03.2018 г.

   

ХХI НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

х. Рила, Боровец, 22 - 25.03.2018 г.

 

 

ПРОГРАМАБЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

21 ngk programa 01

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
МОЛЯ ПОПЪВАЙТЕ ЧЕТЛИВО И ПОДРОБНО ФОРМУЛЯРА С ДАННИ ЗА БЛС. ОТ ТОВА ЗАВИСИ КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПОДАДЕНА КЪМ БЛС И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОВА БЛС  ЩЕ ИЗДАДЕ ИЛИ НЕ СЕРТИФИКАТ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА. ПРИ НЕПЪЛНИ ДАННИ БЛС ОТКАЗВА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ. СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ВСЕКИ УЧАСТНИК ГО ПОЛУЧАВА ЛИЧНО ОТ БЛС.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 

Програмата можете да изтеглите от тук:

 

ЗА КОНТАКТИ И СПРАВКИ:

СБАЛАГ “Майчин дом”, ул. Здраве № 2, София 1431
Проф. Асен Николов - тел. 02 9172 217;  ( организация, фирми, реклама )
Е. Полат – тел. 029172353; тел./факс 028517271;  e-mail: bsobgyn@abv.bg
Д-р С. Кедикова – 02 91 72 444 (програма); e-mail: ag.kongres@gmail.com