Възможност да станете член или да подновите членството си в Българското Дружество по Акушерство и Гинекология.

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ул. Здраве № 2, София 1431, Тел. 029172353  Факс 028517271; e-mail: bsobgyn@abv.bg

 

Уважаеми колега,

                С настоящето съобщение бихме искали да Ви напомним за възможността да станете член или да подновите членството си в Българското Дружество по Акушерство и Гинекология.  Това може да стане ако след  31-ви януари 2018 г. платите членски внос (50 лв) и предоставите точен адрес за кореспонденция. Сумата включва и абонамент за списание “Акушерство и гинекология”

Абонирането за списанието носи 5 кредитни точки по системата на ПМО.

Плащането може да стане само с банков превод, като изпратите копие от него на адреса на Дружеството, придружено с долния формуляр или със списък с пощенските адреси на платилите таксата.

 

Адресиране до: Българско Дружество по Акушерство и гинекология, проф. Асен Николов, СБАЛАГ „Майчин дом”, ул. Здраве 2, София 1431, Eurobank EFG Bulgaria AD, IBAN: BG94BPBI79401082266001 BIC: BPBIBGSF

 

Ваши проучвания, казуистика или литературни обзори изпращайте за публикуване в сп. “Акушерство и гинекология”, на e-mail адреса на Дружеството - bsobgyn@abv.bg, адресирани до проф. Ст. Иванов, (главен редактор) или до проф. М. Сираков (научен секретар), София 1431, ул. Здраве 2, СБАЛАГ “Майчин дом”.

 

 

   

 ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

   
   

Име: ____________________________ Фамилия: _________________________________________________________

 

Град/Село: ______________________  Пощ. код: ________ Улица / номер / блок / вход: ___________________    

_________________________________________________ E-mail: ____________________________________________

Платена такса за членство в БНДАГ 50 лв. чрез банков превод № ........................................

 

 
 

Прилагам копие на банковия превод.

 

 

 Формуляра можете да изтеглите от тук: