ПРОГРАМА НА ХХ НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

   

ХХ НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Боровец, 16 - 19 март 2017 г.

 

 

ПРОГРАМАНА ХХ НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯСкъпи колеги,


Имам удоволствието и честта от името на Българското  Научно Дружество по Акушерство и Гинекология да Ви поканя на

 

ХХ  Национална гинекологична конференция,

която ще се проведе в хотел “Рила” на курорта Боровец.


Организационен комитет на БНДАГ

 

Основна тема на конференцията:

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ГЕНИТАЛИИ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:                           Ст. Иванов

Заместник председатели:    А. Николов, Бл. Пехливанов

Секретари:                             М. Сираков, Ж. Карагьозова

Касиер:                                  Ст. Борисов

Координатор фирми:           Е. Полат

Членове: И. Диков, Г. Пенева, Б. Арсенова, Цв. Попова, A. Бурова, И. Гьошева

Научен комитет:

Б. Маринов, Б. Славчев, В. Димитрова, В. Златков, Г. Гешев, Г. Горчев, Д. Френгов, Е. Димитракова, Е. Ковачев, Е. Учикова, Е. Рачев, Е. Тюфекчиева, И. Карагьозов, И. Козовски, Й. Попов, Л. Лазаров, М. Ангелова, М. Малинова, М. Янков, Н. Василев, Н. Доганов, П. Динов, Р. Димитров, С. Божинова, С. Иванов, С. Танчев, Сл. Томов, Ст. Ковачев, Ст. Танчев, Цв. Цветков

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

МЕРК БЪЛГАРИЯ

СПОНСОРИ

ГЕДЕОН РИХТЕР

НОБЕЛ ФАРМА

НЕОФАРМ

ВЬОРВАГ ФАРМА

ИЗЛОЖИТЕЛИ

АКВАХИМ

АКТИВ МЕДИКАЛ

АЛКАЛОИД

АЛМАСОНИК

АНДЖЕЛИНИ ФАРМА Б-Я

АНТИБИОТИК РАЗГРАД

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ

БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ

БОРОЛА

БУЛГЕРМЕД ВЕ

ВАЛЕНТИС БЪЛГАРИЯ

ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ

ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

ГАМА СЕЛЕКТ

ГЕНИКА

ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН

ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС

ДЖИ ЕЛ ФАРМА

ДИ ДЖИ ГРУП

ЕВОЛИА

ЕКОФАРМ

ИНОВА

ИНФИНИТА

ЛАБОРАТОАР ИНОТЕК

КА-М МЕДИКЪЛ

КЕНДИ

ЛАЙТСИСТЕМС

МАГНАЛАБС

МЕДИКАРД

МЕДИКОСЕРВИЗ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ

МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ

МЛД ТРЕЙДИНГ

МОНТАВИТ

МЦ АФРОДИТА

НАТУРФАРМА БЪЛГАРИЯ

НОВУС

САНОФИ БЪЛГАРИЯ

СЕВЕКС ФАРМА

РАМУС

СИНЕВО

СОДИМЕД БЪЛГАРИЯ

КРИО СЕЙВ

ЕВОФАРМА

УЛТРАМЕД

ФАРМАЛОГ

ФАРМАСУИС

ФИНОХЕЛТ

ХИМТРЕЙД КОМЕТ

Н А У Ч Н А   П Р О Г Р А М А

16.03.17 – ЧЕТВЪРТЪК

12.00 – 18.30 – РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

18.30 – 19.00 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

19.00 – 23.00 – КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”

17.03.17 – ПЕТЪК

08.30 – 10.00 – ­I заседание

Председатели: Г. Чакалова, М. Малинова

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е СКРИНИНГ НА ОВАРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ.

Чакалова, Г., София, пленарна лекция                                                    15

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕХОГРАФИЯТА ЗА ЛОКАЛНО СТАДИРАНЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ.

М. Малинова, М., Пловдив, пленарна лекция                                         15

РАК НА УРЕТРАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА АКУШЕР- ГИНЕКОЛОГА.

Малинова, М., Б. Иванов, Д. Матеев, Пловдив                                       10

СРАВНЯВАНЕ НА КРЪВНИТЕ ПРОБИ ПРИ БОЛНИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИКА.

Филипова, И., Г. Чакалова, Плевен, София                                            10’

 

ПРЕВЕНЦИЯТА НА ОНКОГЕНЕН ПОТЕНЦИАЛ. СИЛАУТ - КЛИНИЧЕН ОПИТ.

Хинкова, Н., презентация на фирма „Натурфарма България”              10’

ПЪРВИЧНА ТУМОРНА МНОЖЕСТВЕНОСТ - КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИКА И КАРЦИНОИД НА АПЕНДИКСА.

Делчев, Я., Б. Балтаджиева, Г. Трифонов, Д. Батоев, А. Ганчева, София             10

CYSTINOL  AKUT ® - ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА – ДОКАЗАНА И ЕФЕКТИВНА АЛТЕРНАТИВА ПРИ УРОИНФЕКЦИИ.

Делийска, Б., София, презентация на фирма „Севекс Фарма”             10’

ТРАНСДЕРМАЛНО ЕСТРОГЕННО ЗАМЕСТВАНЕ - ТОВА ЛИ Е БЪДЕЩЕТО?

Рачев, Е, София, презентация на фирма "Гедеон Рихтер"                   10’

КАФЕ-ПАУЗА – 10.00 – 10.30

10.30 – 10.50 - СИМПОЗИУМ НА ФИРМА „МСД”

„205 МЛН ДОЗИ СИЛГАРД - ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ”.

Лектор: Сираков, М. София,        20’

ПАУЗА 10.50 – 11.00

11.00 – 12.20 - НАУЧНА СЕСИЯ 2

Председатели: Я. Корновски, Н. Хинкова

ЦЕЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХИРУРГИЯТА ПРИ АВАНСИРАЛ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ.

пленарна лекция, Корновски, Я., П. Бобев, Е. Исмаил, С. Стоилов, Варна             15

ЦИСТОСТОП СР - ПЪРВО СРЕДСТВО НА ИЗБОР В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЦИСТИТ.

Джераси, Р., София, Презентация на фирма „Неофарм”                                           10’

ЖИЗНЕНИ ЦИКЛИ НА СЕКСУАЛНОСТТА.

Вивиан Праматарова-Хамбургер, Мюнхен, Германия, пленарна лекция                  20’

MINIMALLY INVASIVE GYNECOLOGY LASER PROCEDURES (МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЛАЗЕРНИ ПРОЦЕДУРИ).

Д-р Иван Фистонич, лекция – презентация на фирма „Глобал естетикс”                  20

ПАУЗА 12.20 – 12.30

12.30 – 13.00 - СИМПОЗИУМ НА ФИРМА „МЕРК”

ТИРЕОИДНА ДИСФУНКЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИЧНА-ТА ПРАКТИКА“.

Лектор: Шинков, А. София               20’

ОБЕДНА ПОЧИВКА – 13.00 – 14.30

14.30 – 16.15 – НАУЧНА СЕСИЯ 3

                           Председатели: А. Николов, Б. Славчев

ДА ОГРАНИЧИМ АНТИБИОТИЦИТЕ ПРИ РЕЦИДИВИРАЩИ УРОИНФЕКЦИИ.

Шопова, Е., София, презентация на фирма „Монтавит”                                                       10

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ BRCA-СВЪРЗАН РАК НА ГЪРДАТА И ЯЙЧНИЦИТЕ.

Додова, Р., А. Миткова, И. Димова, В. Митев, Р. Конева, Р. Димитров, София                    10’

ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА - ДЪЛГО-СРОЧНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ РЕПРОДУКЦИЯТА.

Андреева А., Б. Маринов, София                                                                                           10’

БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА – ЗАЩО ОТНОВО MACMIROR®

Николов, Н., София. презентация на фирма „Анджелини Фарма”                                      10’

АНЕМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ, АСОЦИИРАНИ С ПАРВОВИРУС В19 ИНФЕКЦИЯ.

Волева С, Ст. Иванова, В. Манолов, Б. Маринов, Св. Ангелова, В. Василев, Ст. Шишков, София       10’

LATEST DEVELOPMENTS ABOUT ADMINISTRA-TION OF MAGNESIUM CITRATE IN PREGNANCY. (НАЙ-НОВИТЕ РАЗРАБОТКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАГНЕЗИЕВ ЦИТРАТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ).

Проф. Юрген Ворман, презентация на фирма „Булгермед”                                                 15’

ФОСФОМИЦИН В ЛЕЧЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА.

Кантарджиев, Т., презентация на фирма „Санофи”                                                              10’

ПРОГЕСТЕРОНОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ.

Николов, А., София, презентация на фирма „Майлан ООД”                                               10’

TR. VAGINALIS ИНФЕКЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ НА ВАГИНАЛНИЯ   МИКРОБИОМ ПРИ ЖЕНИ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ.

Шопова Е., София                                                                                                                   10’

        

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА КРИОБИОЛОГИЯТА В РЕПРОДУКТИВНАТА МЕДИЦИНА. ТЕОРИЯ ЗА КРИО ЛЕЧЕНИЕ НА ЕМБРИОНИТЕ.

Владимиров, Я., Д. Тачева, София, А. Диез, Валенсия,                                                      10’

                  

ПАУЗА – 16.15 – 16.30

16.30 – 16.50 - СИМПОЗИУМ НА ФИРМА „МЕРК”

ПРОГЕСТЕРОНОВА ПОДДРЪЖКА НА БРЕМЕН-НОСТТА.

Лектор: Стаменов, Г., София,                   15’

ПАУЗА – 16.50 – 17.00

17.00 – 18.30 НАУЧНА СЕСИЯ 4

Председатели: Гр. Горчев, Сл. Томов

ОНТОГЕНЕТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМА НА   ЕНДОМЕТРИУМА.

Томов, Сл., Гр. Горчев, Плевен, пленарна лекция,                                         15’

НОВ ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МАТКАТА.

Горчев, Гр., Плевен, пленарна лекция                                                             15

BIGUANELLE® GEL – НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИ НА ВЪНШНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.

Ковачев, Ст., София, презентация на фирма „МЛД Трейдинг”,                      10’

ЕНДОМЕТРИОЗА НА ОПЕРАТИВНИЯ ЦИКА-ТРИКС.

Филипова, И., Т. Тотев, Н. Хинкова, Сл. Томов, Г. Горчев, Плевен                  10’

ЕНДОМЕТРИОЗА НА РЕКТОВАГИНАЛНИЯ СЕПТУМ.

Хинкова, Н., Д. Стратева, И.Филипова, Т. Тотев, Сл. Томов, Г. Горчев, Плевен                    10’

ПРЕВЕНЦИЯ НА ФЕТАЛНА И МАЙЧИНА АНЕМИЯ С УПОТРЕБАТА НА ЖЕЛЯЗО- СЪДЪРЖАЩ МЕДИКАМЕНТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ.

Чавеева, П., София, презентация на фирма „Инотек”                                                              10’

ПРОФИЛАКТИЧНА САЛПИНГЕКТОМИЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ).

Ковачев С, А. Гановска, А. Начева, И. Кирилова, Е. Чуприна, С. Гицова. София                   10’

РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЕНДОМЕТРИОЗА И АДХЕЗИВЕН СИНДРОМ.

Делчев, Я., И. Костов, Б. Балтаджиева, Г. Трифонов, Д. Батоев, А. Ганчева, София             10’

19.00 – 23.00 ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

18.03.2017 г. - СЪБОТА

08.30 – 10.00 - НАУЧНА СЕСИЯ 5

Председатели: И. Костов, Й. Попов

ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ КИСТИЧНИ ЛЕЗИИ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА.

Гановска А, А. Митева, С. Ковачев, София                                                    10’

УВРЕЖДАНЕ НА ОБТУРАТОРНИЯ НЕРВ ПРИ РАДИКАЛНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ.

Недялков, К., П. Павлов, София                                                                     10’

ЛАПАРОСКОПСКА ПАРЦИАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ ЕНДОМЕТРИОЗА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР.

Бечев, Б., София                                                                                              10’

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХИСТЕРОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ.

Иванов, В., С. Башева, София                                                                       10’

BIGUANELLE® – НОВ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА.

Учикова, Е., Пловдив, презентация на фирма „МЛД Трейдинг”                  10’

СЛИНГОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ СТРЕС- ИНКОНТИНЕНЦИЯ.

Иванов, В., И. Костов, С. Башева, София                                                     10’

ENTAN- ПЪЛНА И РАЦИОНАЛНА БИОФЛАВОНО-ИДНА КОМБИНАЦИЯ С ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ СЪДОВЕТЕ.

Малинова, М., Пловдив, презентация на фирма „Борола”                          10’

ИЗВЪНМАТОЧНА БРЕМЕННОСТ И МЕТОТРЕК-САТ.

Попов, Й., А. Георгиев, Е. Гьокова, Плевен                                                  10’

ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА АНОРМАЛНИ БЕЛЕЗИ СЛЕД ЦЕЗА-РОВО СЕЧЕНИЕ.

Аргирова, М., презентация на фирма „Глобал естетикс”                            10

БИОНАЛИЧНОСТ И КЛИНИЧНИ ЕФЕКТИ НА МАГНЕЗИЙ.

Стойкова, В., презентация на фирма „Санофи”                                          10’

КАФЕ – ПАУЗА – 10.00 – 10.30

10.30 – 12.00 - НАУЧНА СЕСИЯ 6

Председатели: С. Иванов, И. Карагьозов

РОЛЯТА НА ЛИМФНАТА ДИСЕКЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕН РАК.

Иванов, С., Варна, пленарна лекция,                                                                                        15’

ПРОУЧВАНЕ ДИАГНОСТИЧНИТЕ И ТЕРАПЕВ-ТИЧ-НИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕЛЕКТРО-БРИМКОВАТА ЕКСЦИЗИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА.

Славов, Св., София                                                                                                                     10’

ЛАПАРОСКОПСКА МИОМЕКТОМИЯ ПРИ БРЕМЕННОСТ.

Хубчев, Г., Русе                                                                                                                            10’

СЪВРЕМЕННО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ.

Хубчев, Г., Русе                                                                                                                            10

МАКСИМАЛНА/ОПТИМАЛНА ЦИТОРЕДУКЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНО АВАНСИРАЛ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ III И IV СТАДИЙ.

Славчев, Б., П. Марков, С. Славов, София                                                                               10

ТРОФОБЛАСТЕН ТУМОР НА ПЛАЦЕНТАРНО МЯСТО.

Кожухарова, Л., Св. Есмерова, София                                                                                      10

ПЕРКУТАНЕН ДРЕНАЖ ПОД УЛТРАЗВУКОВ КОНТРОЛ НА СИМПТОМАТИЧНИ ТАЗОВИ ЛИМФОЦЕЛЕТА СЛЕД ЛИМФНИ ДИСЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ГИНЕКОЛОГИЧЕН РАК. ЧЕСТОТА И РЕЗУЛТАТИ.

Карагьозов И, Б. Димитров, Б. Попова, А. Герганова, И. Крумов, С. Оручева, София         10

ОНКОПРОФИЛАКТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДВУСТРАННАТА САЛПИНГЕКТОМИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ХИСТЕРЕКТОМИЯ БЕЗ АДНЕКСИТЕ.

Исмаил, E., Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Стоилов, Варна                                   10’


ОБЗОР НА ЛАПАРОСКОПСКИТЕ ГИНЕКОЛОГИЧ-НИ ОПЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОДА М. МАРТ 2015 - М. ЮЛИ 2016Г. В КЛИНИКА "ГИНЕКОЛОГИЯ" НА МБАЛ "СВ. АННА" – ВАРНА.

Исмаил, Е., Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Стоилов, Варна                                   10’

12.00 – 13.00 - ОБЕДНА ПОЧИВКА

13.00 – 14.30 - НАУЧНА СЕСИЯ 7

Председатели: С. Ковачев, Е. Учикова

ХИСТЕРОСКОПСКА МОРСЕЛАЦИЯ – НОВ ПОГЛЕД В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ВЪТРЕМА-ТОЧНА ПАТОЛОГИЯ.

Любенов Ал., Сл. Томов, Гр. Горчев, Д. Кипрова, П. Христова, Плевен            10’

 

САРКОМ НА МАТКАТА - КАКВО ДА СИ ПРИПОМНИМ?

Делчев, Я., Б. Балтаджиева, Г. Трифонов, Д. Батоев, А. Ганчева, София        10

 

ПИКОВА КОСТНА МАСА И ХОРМОНАЛЕН СТАТУС ПРИ ДЕВОЙКИ В ПУБЕРТЕТНО-ЮНОШЕСКИЯ ПЕРИОД С НОРМАЛЕН И НАРУШЕН МЕНСТРУАЛЕН ЦИКЪЛ.

Христова Д., М. Сираков, София                                                                         10’

 

ПРОУЧВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА HPV ИНФЕКЦИЯ И ИНДУЦИРАНИ КЛИНИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ БРЕ-МЕННИ.

Георгиев С, А. Савов, В. Златков, София                                                           10

 

ПРЕДОПЕРАТИВЕН И СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПРЕСТОЙ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БОЛНИ С ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И С ОБЕЗИТЕТ.

Стоянов, Р., София                                                                                               10

ЧЕСТОТА НА АБДОМИНАЛНИТЕ НЕХОДЖКИНО-ВИ ЛИМФОМИ.

Ковачев, С., И. Кирилова, А. Гановска, Е. Чуприна, В. Мутафчийски, П. Иванов, Н. Владов, Ц. Луканова, И. Такоров, София                  10

ФОТОФАРМАЦЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИМАКТЕРИЧНИТЕ СИМПТОМИ – СЪВРЕМЕН-НИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТГОВАРЯТ НА ЗНАЧИМИ КЛИНИЧНИ ПРОБЛЕМИ.

Недялков, Кр., София, презентация на фирма „Севекс Фарма”                      10’

ПЕРИОПЕРАТИВНА ПРАКТИКА С ЦЕФОПЕРАЗОН ПРИ АКУШЕРСКИ И ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ.

Поповски, К., Плевен, презентация на фирма „Антибиотик”.                            10’

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОБИОТИЦИ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ – НАУЧНО ОБОСНОВАНИ.

Данова, С., София, презентация на фирма „Кенди”                                          10’

14.30 - СИМПОЗИУМ НА ФИРМА „ЛАЙТСИСТЕМС”:

Лекция и демонстрация на клинични случаи

Тема 1. ИНТЕЛИГЕНТЕН ИЗБОР НА ГИНЕКОЛО-ГИЧНИ ЛАЗЕРИ С ЛАЙТСИСТЕМС ЕООД.

Съботинов, О., София                                                         10’

Тема 2. TREATMENT OF VAGINAL ATROPHY WITH CO2 FRACTIONAL LASER: CLINICAL RESULTS. (ТРЕТИРАНЕ НА ВАГИНАЛНА АТРОФИЯ С СО2 ФРАКЦИОНЕН ЛАЗЕР: КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ)

Prof. St. Salvatore, President, European Uro-Gyn Assoc.     60’

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Изтеглете програмата на ХХ  Национална гинекологична конференция.