Благодарим ви, че посетихте bsobgyn.com!

Моля, прочетете следващата информация:

  • Публикуваните тук материали имат за цел да повишават здравната култура и информират. Те не могат да се използват като помагало за самодиагностициране и самолечение.
  • Този сайт не се явява алтернатива на лекарската консултация, а средство за нейното улеснение чрез по-доброто разбиране на определени медицински състояния и дейности.
  • Материалите за специалисти отразяват определени познания и становища към момента, когато са публикувани. Поради многообразието на медицината и нейното развитие е възможно не всички от тях да се приемат еднозначно и да бъдат актуални след време.
  • Изборът на темите и тяхното съдържание не е продиктувано по никакъв начин от финансови интереси свързани с други лица или компании.
  • Статиите са собственост на авторите им. Разпространението на части или цели текстове от сайта е свободно, при положение, че се упомене източника и автора. Поставянето на връзка към оригиналния материал е желателно и ви благодарим, ако го направите.
  • Чрез формата за запитване може да изпращате отзиви и конкретни въпроси.

Чрез този сайт не се събира лична информация.

При отговори на въпроси на читатели на страниците на сайта всяка информация, която би могла да се използва за идентификация на конкретна личност (име, електронен адрес и т.н.) се премахва.